საიტზე მიმდინარეობს ტექნიკური სამუშაოები

კატარის უნივერსიტეტის სტიპენდიები ქართველი სტუდენტებისთვის

კატარის უნივერსიტეტმა გამოყო სტიპენდიები ქართველი სტუდენტებისთვის არაბული ენის შემსწავლელ პროგრამაზე - "Arabic for Non-Native Speakers" 2023-2024 სასწავლო წლისთვის.

პროგრამის შესახებ დეტალური ინფორმაციის მიღებისთვის, გთხოვთ, ეწვიოთ საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს ვებგვერდს: https://mes.gov.ge/content.php?id=218&lang=geo&fbclid=IwAR1rgkjINgTMajtQRanTikx9RZr-oFUP7dgJ8XD3FOtkVAkYOaawDK4slVM