საიტზე მიმდინარეობს ტექნიკური სამუშაოები

საკონტაქტო ინფორმაცია

ვესტ ბეის რაიონი, ზონა 66, ქუჩა 835, ვილა 9, ქ. დოჰა, კატარის სახელმწიფო

ფაქსი: +974 44 73 94 99

ტელ: +974 44 73 94 95

Email: doha.emb@mfa.gov.ge