საიტზე მიმდინარეობს ტექნიკური სამუშაოები

საკონტაქტო ინფორმაცია

მისამართი: ონაიზა, ზონა 63, ქუჩა 941, შენობა 19, ქ. დოჰა, კატარის სახელმწიფო

საფოსტო ყუთი: 24118

ფაქსი: +974 4473 9495

ტელ: +974 4473 9499

Email: doha.emb@mfa.gov.ge