საიტზე მიმდინარეობს ტექნიკური სამუშაოები

დიასპორული ვებ-პორტალის შექმნასთან დაკავშირებით

გაცნობებთ, რომ ქართულ დიასპორასთან ერთიანი და მჭიდრო კავშირის განმტკიცების მიზნით, შეიქმნა დიასპორული ვებპორტალი - gda.ge. აღნიშნული ვებსივრცე ერთი ფანჯრის პრინციპზე შექმნილი, ურთიერთსარგებლიანობაზე დაფუძნებული, დიასპორის საჭიროებებზე მორგებული ერთადერთი პლატფორმაა, რომელიც სატესტო რეჟიმში უკვე ამოქმედდა.

სახელმწიფო პროექტების განხორციელებაში დიასპორის ჩართულობის დონის ამაღლების მიზნით, გთხოვთ ვებგვერდის სამომავლო განვითარებასთან დაკავშირებით თქვენი წინადადებები და მოსაზრებები მოგვაწოდოთ საელჩოს ელექტრონულ საფოსტო მისამართზე: doha.emb@mfa.gov.ge.