საიტზე მიმდინარეობს ტექნიკური სამუშაოები

სამართლებრივი ბაზა:

შეთანხმება „საქართველოს მთავრობასა და კატარის სახელმწიფოს მთავრობას შორის დიპლომატიური და სპეციალური პასპორტების მქონე საკუთარი ქვეყნის მოქალაქეებისთვის სავიზო ვალდებულებების გაუქმების შესახებ“. ხელი მოეწერა 2009 წლის 4 ნოემბერს დოჰაში;

შეთანხმება „საქართველოს მთავრობასა და კატარის სახელმწიფოს მთავრობას შორის შემოსავლებსა და კაპიტალზე ორმაგი დაბეგვრის თავიდან აცილებისა და გადასახადების გადაუხდელობის აღკვეთის შესახებ“.  ხელი მოეწერა 2010 წლის 20 დეკემბერს დოჰაში;  

შეთანხმება „საქართველოს მთავრობასა და კატარის სახელმწიფოს მთავრობას შორის საჰაერო მიმოსვლის შესახებ“. ხელი მოეწერა 2011 წლის 15 თებერვალს;

ოქმი „საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროსა და კატარის სახელმწიფოს საგარეო საქმეთა სამინისტროს შორის თანამშრომლობის შესახებ“. ხელი მოეწერა 2011 წლის 21 თებერვალს;

შეთანხმება „თბილისის მუნიციპალიტეტსა და დოჰას მუნიციპალიტეტს შორის დაძმობილების შესახებ“. ხელი მოეწერა 2012 წლის 5 ივნისს.

შეთანხმება საქართველოს იუსტიციის სამინისტროსა და კატარის სახელმწიფოს იუსტიციის სამინისტროს შორის სამართლებრივ საკითხებში თანამშრომლობის შესახებ. ხელი მოეწერა 2014 წლის 22 აპრილს, დოჰაში.