საიტზე მიმდინარეობს ტექნიკური სამუშაოები

სამართლებრივი ბაზა

შეთანხმება საქართველოს მთავრობასა და კატარის სახელმწიფოს მთავრობას შორის დიპლომატიური და სპეციალური პასპორტების მქონე საკუთარი ქვეყნის მოქალაქეებისთვის სავიზო ვალდებულებების გაუქმების შესახებ. ხელი მოეწერა 2009 წლის 4 ნოემბერს;

შეთანხმება საქართველოს მთავრობასა და კატარის სახელმწიფოს მთავრობას შორის შემოსავლებსა და კაპიტალზე ორმაგი დაბეგვრის თავიდან აცილებისა და გადასახადების გადაუხდელობის აღკვეთის შესახებ. ხელი მოეწერა 2010 წლის 20 დეკემბერს;

შეთანხმება საქართველოს მთავრობასა და კატარის სახელმწიფოს მთავრობას შორის საჰაერო მიმოსვლის შესახებ. ხელი მოეწერა 2011 წლის 15 თებერვალს;

ოქმი საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროსა და კატარის სახელმწიფოს საგარეო საქმეთა სამინისტროს შორის თანამშრომლობის შესახებ. ხელი მოეწერა 2011 წლის 21 თებერვალს;

შეთანხმება თბილისის მუნიციპალიტეტსა და დოჰას მუნიციპალიტეტს შორის დაძმობილების შესახებ. ხელი მოეწერა 2012 წლის 5 ივნისს;

ურთიერთგაგების მემორანდუმი საქართველოს ეროვნულ ბანკსა და კატარის ცენტრალურ ბანკს შორის. ხელი მოეწერა 2013 წლის 10 დეკემბერს;

ურთიერთგაგების მემორანდუმი ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტსა და კატარის უნივერსიტეტს შორის. ხელი მოეწერა 2014 წლის 8 აპრილს;

ურთიერთშეთანხმების მემორანდუმი სპორტის სფეროში კატარის ოლიმპიურ კომიტეტსა და საქართველოს ეროვნულ ოლიმპიურ კომიტეტს შორის. ხელი მოეწერა 2014 წლის 12 აპრილს;

შეთანხმება საქართველოს იუსტიციის სამინისტროსა და კატარის სახელმწიფოს იუსტიციის სამინისტროს შორის სამართლებრივ საკითხებში თანამშრომლობის შესახებ. ხელი მოეწერა 2014 წლის 22 აპრილს;

შეთანხმება საქართველოს მთავრობასა და კატარის სახელმწიფოს მთავრობას შორის კულტურის სფეროში თანამშრომლობის შესახებ. ხელი მოეწერა 2015 წლის 6 აპრილს;

ურთიერთგაგების მემორანდუმი საქართველოს სოფლის მეურნეობის სამინისტროსა და კატარის სახელმწიფოს მუნიციპალიტეტისა და გარემოს დაცვის სამინისტროს შორის ვეტერინარული ჯანმრთელობისა და მეცხოველეობის შესახებ. ხელი მოეწერა 2016 წლის 28 მარტს;

ურთიერთგაგების მემორანდუმი საქართველოს მთავრობასა და კატარის სახელმწიფოს მთავრობას შორის სოფლის მეურნეობის სფეროში ეკონომიკური და სამეცნიერო-ტექნიკური თანამშრომლობის შესახებ. ხელი მოეწერა 2016 წლის 28 მარტს;

ურთიერთგაგების მემორანდუმი საქართველოს მთავრობასა და კატარის სახელმწიფოს მთავრობას შორის ტურიზმის სფეროში თანამშრომლობის შესახებ. ხელი მოეწერა 2016 წლის 8 ნოემბერს;

განზრახვის წერილი საქართველოს შინაგან სამინისტროს და კატარის სახელმწიფოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს შორის სამართალდაცვით სფეროში თანამშრომლობის შესახებ. ხელი მოეწერა 2019 წლის 15 იანვარს.