საიტზე მიმდინარეობს ტექნიკური სამუშაოები

თანამშრომლობის სფეროები

ორმხრივი პოლიტიკური კავშირები; თანამშრომლობა საერთაშორისო ორგანიზაციების ფარგლებში;

თანამშრომლობა ეკონომიკის, მათ შორის ტურიზმისა და სოფლის მეურნეობის სფეროებში;

თანამშრომლობა კულტურის, განათლებისა და მეცნიერების სფეროებში;

ეკონომიკური თანამშრომლობა

სავაჭრო ბრუნვა საქართველოს და კატარის სახელმწიფოს შორის 2010-2018 წლებში (ათასი აშშ. დოლარი)

წელი

ექსპორტი

იმპორტი

2010

320.2

1.1

2011

204.9

-

2012

118.8

192.4

2013

14.4

315.2

2014

8.0

89.0

2015

1.5

41.7

2016

486

361.1

2017

1,281.2

710.4

2018

1,120.7

2,533.2