საიტზე მიმდინარეობს ტექნიკური სამუშაოები

თანამშრომლობის სფეროები

ორმხრივი პოლიტიკური კავშირები. მათ შორის საერთაშორისო ორგანიზაციების ფარგლებში

თანამშრომლობა ეკონომიკის, მათ შორის ტურიზმისა და სოფლის მეურნეობის სფეროებში

თანამშრომლობა კულტურის, განათლებისა და მეცნიერების სფეროებში

ეკონომიკური თანამშრომლობა

სავაჭრო ბრუნვა საქართველოსა და კატარის სახელმწიფოს შორის 2000-2015 წლებში (ათასი აშშ დოლარი):

წელი

ექსპორტი

იმპორტი

2000 - -
2001 - -
2002 - -
2003 2,0 -
2004 - -
2005 149,4- -
2006 0,8 -
2007 - 9,7
2008 528,0 74,1
2009 1,3 -
2010 320,2 1,1
2011 204,9 -
2012 118,8 192,4
2013 14,4 315,2
2014 8,0 89,0
2015
იან. - აგვ.
1,5 41,3