საიტზე მიმდინარეობს ტექნიკური სამუშაოები

კატარის უნივერსიტეტის სტიპენდიები ქართველი სტუდენტებისათვის

კატარის უნივერსიტეტმა საქართველოს მოქალაქეებისთვის გამოყო 2 სტიპენდია 2021-2022 სასწავლო წლისთვის არაბული ენის შემსწავლელ პროგრამაზე: “Arabic for Non-Native Speakers“. აღნიშნულ პროგრამაზე სწავლის მსურველებმა განაცხადი უნდა წარადგინონ 2021 წლის 17 იანვრიდან 18 თებერვლამდე შემდეგი ელექტრონული ბმულის საშუალებით: http://www.qu.edu.qa/students/international-students/arabic-program.

დამატებითი ინფორმაცია იხილეთ: https://www.mes.gov.ge/content.php?id=11473&lang=geo&fbclid=IwAR01MUDzUNOawuMQpF-544ZXKZ0N_dMjQxCo2LNZ5ycWQg73sQQLcxIO9j4